Entry Requirements for Diploma In Law

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

   

  DAN

   

  1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B+) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

   DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi;

  DAN

  1. Mendapat kepujian (Gred C) dalam satu (1) mata pelajaran berikut:
   1.   Pendidikan Islam
   2. Pendidikan Syariah Islamiah
   3. Pendidikan al-Quran dan As-Sunnah
   4. Tasawwur Islam

  DAN

   

  1. Mendapat kepujian (Gred C) dalam satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Bahasa Melayu dan  mata pelajaran di atas.

  DAN

  1. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan