Entry Requirements for Bachelor Of International Relations (Hons.)

   

  STPM

   

   

  MATRIKULASI / ASASI

   

  DIPLOMA

   

  STAM

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

          DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 dalam STPM

   DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan Sunnah; dan
  • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain selain daripada Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; 

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Sejarah

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

  DAN

  1. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

         DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75dalam Matrikulasi

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan Sunnah; dan
  • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain selain daripada Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; 

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Sejarah

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

  DAN

  1. Tiada kecacatan anggota  serta pertuturan

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75dalam Diploma

       DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan Sunnah; dan
  • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain selain daripada Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; 

       DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Sejarah

       DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

       DAN

  1. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan Sunnah; dan
  • Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain selain daripada Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; 

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Sejarah

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam MUET.

           DAN

  1. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan