Entry Requirements for Bachelor Of Law (Llb Hons.)

   

  STPM

   

   

  MATRIKULASI / ASASI

   

  DIPLOMA

   

  STAM

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

          DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.80 dalam STPM

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Inggeris;
  • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan Sunnah; dan
  • Mana-mana dua (2) mata pelajaran lain selain daripada Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia;

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET;

  ATAU

  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 MUET (Band 3) dan Gred A2/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM

  DAN

  1. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.80 dalam Matrikulasi

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Inggeris;
  • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan Sunnah; dan
  • Mana-mana dua (2) mata pelajaran lain selain daripada Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; 

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET.

  ATAU

  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 MUET (Band 3) dan Gred A2/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM.

  DAN

  1. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.80 dalam Diploma

   DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Inggeris;
  • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan Sunnah; dan
  • Mana-mana dua (2) mata pelajaran lain selain daripada Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; 

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET.

  ATAU

  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 MUET (Band 3) dan Gred A2/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM.

  DAN

  1. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Inggeris;
  • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan Sunnah; dan
  • Mana-mana dua (2) mata pelajaran lain selain daripada Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; 

  DAN

  1. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam MUET.

  ATAU

  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 MUET (Band 3) dan Gred A2/A- dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM

  DAN

  1. Tiada kecacatan anggota serta pertuturan